Досвід використання високо абсорбуючих пов’язок на основі hydrofiber в лікуванні ран тулуба та нижніх кінцівок

Вступ. Ще з часів Гіппократа, близько 400 років до Різдва Христового, нам відомий метод лікування ран за допомогою вологих пов’язок, проте нажаль, протягом кількох століть він не знаходив багато прихильників серед практикуючих лікарів. Своє друге народження цей метод отримав у 1948 році, коли шведські дерматологи помітили, що виразки на ногах заживають набагато швидше та ефективніше у вологому середовищі, при використанні пасти Унни-Кефера, що застосовувалась для накладання цинк-желатинової пов’язки. У 1962 році це спостереження було підтверджене лікарем Вінтером (Winter), чия робота над дослідженням лікувальних ефектів вологої пов’язки продовжується до теперішнього часу. [10]

Звичайно, вологе ведення ран не є панацеєю. Багато дослідників вивчало клінічні проблеми, пов’язані зі значною або надмірною рановою ексудацією. Основними проблемами були протікання пов’язки та мацерація оточуючої неушкодженої шкіри, що погано переносилось пацієнтами. [3, 4]

Сучасні перев’язувальні матеріали, включаючи гідроколоїди, детергенти, альгінати та гідрогелі, розроблялись та впроваджувались з метою забезпечення вологого середовища у рані, у той же час абсорбуючи чи іншим чином утримуючи надлишковий ексудат, проте їх використання було обмежене через низьку ефективність. Нарешті було запропоновано новий клас перев’язувальних матеріалів, що володіє здатністю утримувати надлишковий рановий ексудат. [12]

Значна мікробна контамінація та інфікування ран становить подвійну проблему для клініцистів. По-перше, це негативно впливає на загоєння ран, особливо при супутніх проблемах з імунною системою, або у тих випадках, коли рана значно контамінована або погано кровопостачається. По-друге, контаміновані та інфіковані рани є потенційним джерелом так званого «перехресного інфікування» та розповсюдження антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів. [5]

Антимікробні властивості срібла були відомі ще древнім єгиптянам, які клали срібні монети до глиняних глечиків з питною водою для запобігання інфекційним хворобам. При використанні срібла в антимікробних пов’язках, іони срібла Ag++ безпосередньо зв’язуються з білками клітинних мембран бактерій, спричиняючи селективне пошкодження їх клітинної стінки. Окрім цього, іони Ag++ блокують шляхи клітинного дихання, через які мікроорганізми чинять свій руйнівний ефект. [6]

Нова ранова пов’язка Aquacel, складається з нетканого волокна на основі Hydrofiber – натрію карбоксиметилцелюлози (Аквасель Гідрофайбер) та іонів срібла (Аквасель Ag). Вона здатна утримувати вологу безпосередньо всередині волокна, у той час як традиційні пов’язки утримують вологу у просторі між волокнами. Пряма абсорбція у волокна значно підвищує утримуючу здатність перев’язувального матеріалу у перерахунку на одиницю його маси. Цей процес, названий виробниками «гідроабсорбцією», надає значні переваги при вологому способі ведення ран. Зокрема, він забезпечує:

 • зменшення або повне усунення бокового підтікання;
 • здатність абсорбувати значну кількість ранового ексудату;
 • ексудат буде утримуватись пов’язкою навіть під тиском, наприклад, при стисканні бинтом чи шкарпеткою;
 • володіє усіма перевагами, властивими гідроколоїдним пов’язкам. [10]

У процесі виробництва перев’язувального матеріалу застосовано технологію, що сприяє вертикальній абсорбції, та ускладнює бокову, або латеральну абсорбцію. Зменшення бокового підтікання дозволяє знизити або запобігти подразненню шкіри по краях виразки. Вертикальна абсорбція є головним чинником того, що волога утримується безпосередньо над відкритою рановою поверхнею у повній відповідності з принципами вологого ведення ран. [3, 9]

При абсорбції рідини у пов’язці створюється суцільна гелева маса, що може бути видалена при перев’язці з ранової поверхні єдиним блоком. Волога гелева маса знаходиться у тісному контакті з рановим ложем, при цьому не залишається вільного простору між рановою поверхнею та пов’язкою. [2]

Нами було проведено випробування нової ранової пов’язки у клінічній практиці. Наведено результати лікування гострих та хронічних виразок. Усі досліджені виразки мали схильність до значної чи надмірної ексудації.

Мета роботи – оцінити лікарські властивості високо абсорбуючих пов’язок на основі hydrofiber в лікуванні ран та уточнити показання до їх застосування у медичній практиці.

Матеріали та методи. Дослідження проводилось на базі відділення гнійної хірургії клініки ушкоджень Національного ГВМКЦ «ГВКГ» МО України. В клінічній частині роботи враховувались результати обстеження та лікування 23 хворих (19 (82,6%) чоловіків та 4 (17,4%) жінок) з гострими та хронічними ранами м’яких тканин тулуба та нижніх кінцівок різноманітної етіології у віці від 18 до 73 років. Причинами утворення ран та трофічних виразок послужили: у 9 хворих – синдром діабетичної ступні, у 5 хворих – облітеруючі захворювання артерій нижніх кінцівок, у 2 хворих – віддалені наслідки травм та оперативних втручань, у 4 хворих – пролежні, у 3 хворих – наслідки опіків ІІ-ІІІ Б ст. Вихідна площа ранового дефекту складала від 40 до 160 см2. Пов’язки застосовували у 2-й фазі ранового процесу.

Контроль за перебігом ранового процесу здійснювали з врахуванням загальних та місцевих клінічних проявів: загального самопочуття хворих, наявності больового синдрому під час виконання перев’язки, часу появи грануляцій, строків очищення рани, появи крайової епітелізації, швидкості зменшення ранового дефекту. Окрім перерахованого, в оцінці результатів лікування хворих враховували дані бактеріологічних та цитологічних досліджень.

Усім хворим ранову поверхню обробляли розчином антисептика (Рис.1). Ранові пов’язки Aquacel Ag накладали на рану, моделюючи ранову поверхню. При цьому пов’язка протягом кількох хвилин, абсорбуючи рановий ексудат, перетворювалась на м’який організований гель, що інтимно прилягає до поверхні рани. Перев’язки виконувались щоденно або через декілька днів в залежності від кількості ранових виділень. Пов’язки Aquacel Ag накладали на ранову поверхню таким чином, щоб суху шкіру навколо рани вони захоплювали не менше 2,0 см. (Рис.2) При тампонуванні глибоких ран стрічкою Aquacel Ag залишали не менше 3,0 см поза раною для полегшення видалення пов’язки.

Ранове ложе
Рис.1. Ранове ложе перед накладанням пов’язки.
після накладання пов’язки
Рис.2. Зовнішній вигляд рани після накладання пов’язки.

Результати та їх обговорення. В процесі клінічного застосування було встановлено, що при накладанні на рану пов’язки Aquacel Ag добре моделюються та прилягають до ранової поверхні. Зняття пов’язки відбувається легко, практично безболісно та без травмування грануляційної тканини. Виключення складали ранові поверхні з мінімальними виділеннями або без них. При цьому відмічалось приклеювання волокон Aquacel Ag до поверхні рани. Після змочування пов’язки розчином антисептиків цей недолік було усунено.

Під контролем лікаря на опікових ранах, що гранулюють, пов’язки Aquacel Ag знаходились до 7 діб. При цьому відмічалась поява серозно-геморагічного ексудату, виділеного новоутвореними капілярами. Застосування ранового покриття Aquacel Ag у хворих з порушенням артеріального кровообігу, а також с синдромом діабетичної ступні дозволило досягти активного виповнення ранової поверхні яскравою та соковитою грануляційною тканиною, крайова епітелізація відмічалась на 6,3±0,8 діб, а швидкість скорочення площі ранового дефекту за формулою Л.Н.Попової склала 5,4±0,6%.

Середня тривалість застосування однієї пов’язки Aquacel Ag складала 4 дні, що дозволило скоротити число перев’язок у 2,5 рази. У трьох пацієнтів заміна пов’язки проводилась 1 раз на тиждень.

Больового синдрому та явищ мацерації оточуючої шкіри при накладанні та знятті пов’язок не спостерігалось.

Алергічні реакції та побочні дії під час лікування пов’язками не відмічались.

Вивчення цитологічної картини ранових відбитків у хворих з гранулюючими ранами при застосуванні пов’язок Aquacel Ag проводилось у вихідної рани, на 7 та 14 добу лікування. Цитограми вихідних ран виявились типовими для запально-регенераторного типу. Так, кількість лейкоцитів у полі зору склала 62,4±2,5%, а відсоток деструкції визначався в межах 57±1,7%. Тканинні недиференційовані полібласти, фібробласти, лімфоцити, а також макрофаги складали 32,4±1,8%. Мікрофлора спостерігалась у невеликій кількості в стані завершеного фагоцитозу.

На 7-му добу мікрофлора у більшості випадків не визначалась, або вона фіксувалась на мінімальному рівні. Відмічалось збільшення кількості полібластів до 16,4%, фібробластів до 5,0%. Звертав на себе увагу той факт, що мікроскопічно визначались обширні поля поліфібробластів та фібробластів веретеноподібної та зірчастої форми. Окрім цього, у 2-х пацієнтів спостерігались значні скупчення – комплекси базальних та шиповидних клітин плоского епітелію, що вказувало на активацію епітелізації рани.

На 14-ту добу лікування пов’язками Aquacel Ag відмічалась різка перевага молодих клітин грануляційної тканини, про- та фібробластів, макрофагів, ендотелію, полібластів, що склало 56% клітинного складу цитограм. Одночасно активно проходив процес крайової епітелізації. Мікрофлора не визначалась.

Таким чином, ранові пов’язки Aquacel Ag позитивно впливають на перебіг репаративних процесів в рані за рахунок створення оптимального середовища та атравматичності, а також профілактики вторинного інфікування.

Тривалість передопераційної підготовки у хворих склала 8,1±0,4 дні. Ранову поверхню у 6-х хворих закривали вільною аутодермопластикою, при чому у одного хворого наступив частковий лізис клаптя. Вторинні шви накладені 8 хворим. Загоєння первинним натягом.

Результати подальшого консервативного лікування свідчать про те, що після застосування пов’язок Aquacel Ag повне загоєння спостерігалось у 7, часткове у 2 хворих.

Тривалість стаціонарного лікування при системному застосування досліджуваних перев’язувальних матеріалів склала 22,8±2,1 дні.

Висновки. Вибір перев’язувального матеріалу є вкрай важливим у лікуванні гострих та хронічних інфікованих ран. Цей вибір повинен враховувати такі складові як тип рани, фазу ранового процесу, місцеві умови у рані, у тому числі мікробна забрудненість, швидкість загоєння, кількість ексудату, а не тільки власне лабораторні показники.

Ранові пов’язки Aquacel Ag достатньо ефективні при лікуванні гострих та хронічних ран різної етіології. Вони володіють широким антимікробним спектром, сприяють профілактиці та купуванню запальних явищ у рані та ефективні при лікуванні гострих та хронічних ран м’яких тканин тулуба та нижніх кінцівок. Не мають алергізуючої дії, не подразнюють неушкоджені шкірні покриви, здатні абсорбувати значну кількість ранового ексудату. Пов’язки Aquacel Ag досить добре переносяться пацієнтами, оскільки значно зменшується травмування ранової поверхні під час заміни пов’язки, що в свою чергу зменшує больові відчуття.

Окрім цього, досліджувані пов’язки значно розширюють можливості лікаря в амбулаторному лікуванні хворих, дозволяючи виконувати перев’язки рідше, ніж при застосуванні звичайних матеріалів, тим самим покращуючи рівень життя пацієнта, зменшуючи його залежність від лікувального закладу, що також знижує навантаження на медичний персонал, чим у значній мірі компенсується висока вартість перев’язувального матеріалу.

В зв’язку з вищенаведеним, вони можуть бути рекомендовані до широкого медичного застосування в лікувальних закладах МО та охорони здоров’я.

Головний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України, Київ
І.А. Лурін, А.А. Кобірніченко, А.В. Сотников, С.В. Горєлов, С.В. Маркевич, М.П. Безлюда

Заступник начальника Національного ГВМКЦ «ГВКГ», головний хірург МО України п-к м/с Лурін І.А.
Начальник ВГХ п-к м/с Горєлов С.В.
Старший ординатор ВГХ п/п-к м/с Маркевич С.В.
Ординатор ВГХ к-н м/с Сотников А.В.
Ординатор урологічного відділення ст. л-т м/с Кобірніченко А.А.
Ординатор ВГХ Безлюда М.П.

Література:

 1. Наказ №9 «Про державну реєстрацію медичних виробів» Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерства Охорони Здоров`я України від 26 січня 2007 року
 2. Борисов В.С., Смирнов С.В. Отчет о результатах клинического изучения раневых повязок «Аквасель Гидрофибер» и «Аквасель Ag» НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Москва, 2006.
 3. Brown, D.A., Hill, E., Nelson, A.E., Ruckley, C.V. A non-comparative clinical evaluation of a new hydrofibre dressing Aquacel in patients with leg ulcers (poster presentation). In: Cherry, G.W., Gottrup, F., Lawrence, C.J. et al (eds). Proceedings of the 5th European Conference of Advances in Wound Management. London: Macmillan Magazines, 1996.
 4. Cassino, R., Carusone. A., Ricci E. The diabetic foot and sodium carboxymethylcellulose: the healing of a chronic pressure sore. In: Leaper, D., Cherry, G.W., Dealey, C. (eds). Proceedings of the 6th European Conference of Advances in Wound Management. London: Macmillan Magazines, 1997.
 5. David Parsons, PhD; Philip G. Bowler, MPhil; Viv Myles, MSc; Samantha Jones, BSc. Silver Antimicrobial Dressings in Wound Management: A Comparison of Antibacterial, Physical, and Chemical Characteristics. In: Wounds - ISSN: 1044-7946 - Volume 17 - Issue 8 - August 2005 - Pages: 222 – 232.
 6. Duncan Stang. The use of Aquacel Ag in the management of diabetic foot ulcers. In: The diabetic foot, Winter 2004.
 7. Harding K.G., Price P., Robinson B., Thomas S., Hofman D. Cost and dressing evaluation of hydrofiber and alginate dressings in the management of community-based patients with chronic leg ulceration. In: Wounds 2001; 13(6): 229-236.
 8. Hermans MHE. Results of the survey on the use of different treatment options for partial and full thickness burns. Burns 1998; 24(6): 539-51.
 9. Lyndon, M.J. The development of Aquacel hydrofibre dressings. In: Kreig. T., Harding. K. (eds). Proceedings of Satellite Symposium, European Academy of Dermatology and Venerology. London: Churchill Communications, 1998.
 10. Robinson BJ. The use of hydrofibre dressing in wound management. J Wound Care 2000;9(1):32-4.
 11. Teot, L. A multi-centre randomized comparative study of Aquacel versus traditional dressings regimen for the management of pressure sores (poster presentation). In: Leaper, D., Cherry, G.W., Dealey, C. (eds). Proceedings of the 6th European Conference of Advances in Wound Management. London: Macmillan Magazines, 1997.
 12. Williams C. An investigation of the benefits of Aquacel Hydrofibre wound dressing. Br J Nurs 1999; 8(10);676-80.

Резюме:

І.А. Лурін, А.А. Кобірніченко, А.В. Сотников, С.В. Горєлов, С.В. Маркевич, М.П. Безлюда

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКО АБСОРБУЮЧИХ ПОВ’ЯЗОК НА ОСНОВІ HYDROFIBER В ЛІКУВАННІ РАН ТУЛУБА ТА НИЖНІХ КІНЦІВОК

В роботі оцінено лікарські властивості високо абсорбуючих пов’язок на основі hydrofiber в лікуванні ран, уточнено показання до їх застосування у медичній практиці. Дослідження проводилось на базі відділення гнійної хірургії клініки ушкоджень Національного ГВМКЦ «ГВКГ» МО України. В роботі враховувались результати обстеження та лікування 23 хворих з гострими та хронічними ранами м’яких тканин тулуба та нижніх кінцівок різноманітної етіології. Ранові пов’язки Aquacel Ag володіють широким антимікробним спектром, сприяють профілактиці та купуванню запальних явищ у рані, ефективні при лікуванні гострих та хронічних ран м’яких тканин тулуба та нижніх кінцівок, не володіють алергізуючою дією, досить добре переносяться пацієнтами, розширюють можливості лікаря в амбулаторному лікуванні хворих. Повязки Aquacel Ag рекомендовані до широкого медичного застосування в лікувальних закладах МО та охорони здоров’я.

Ключові слова: Aquacel Ag, гідроволокно, лікування ран, перев`язувальний матеріал.

И.А. Лурин, А.А. Кобирниченко, А.В. Сотников, С.В. Горелов, С.В. Маркевич, Н.П. Безлюда

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКО АБСОРБИРУЮЩИХ ПОВЯЗОК НА ОСНОВЕ HYDROFIBER В ЛЕЧЕНИИ РАН ТУЛОВИЩА И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

В работе оценены лечебные свойства высоко абсорбирующих повязок на основе hydrofiber в лечении ран, уточнены показания к их использованию в медицинской практике. Исследование проводилось на базе отделения гнойной хирургии клиники повреждений ГВКГ МО Украины. В работе учитывались результаты обследования и лечения 23 больных с острыми и хроническими ранами мягких тканей туловища и нижних конечностей разной этиологии. Раневые повязки Aquacel Ag обладают широким антимикробным спектром, способствуют профилактике и купированию воспалительных процессов в ране, не обладают аллергизирующим действием, достаточно хорошо переносятся пациентами, расширяют возможности врача в амбулаторном лечении больных. Повязки Aquacel Ag рекомендованы к широкому медицинскому использованию в лечебных учреждениях Министерства Обороны и здравоохранения.

Ключевые слова: Aquacel Ag, гидроволокно, лечение ран, перевязочный материал.

Lurin I.A., Kobirnichenko A.A., Sotnykov A.V., Gorelov S.V., Markevich S.V., Bezluda N.P.

EXPERIENCE OF APPLICATION OF HIGH-ABSORBABLE HYDROFIBER DRESSINGS IN BODY AND LOWER EXTREMITIES WOUND MANAGEMENT

In work was estimate medicinal characteristics of high-absorbable hydrofiber dressings in wound treatment, to specify indications for it`s usage in medical practice. Research was conducted on the basis of contaminated surgery department, damage clinic of CMMCC «CMCH», MD of Ukraine. In the clinical part of research results of examination and treatment of 23 patients with acute and chronic wounds of body and lower extremities soft tissues of different etiology were considered. Wound dressing Aquacel Ag is quite effective in treatment of acute and chronic wounds of any etiology. It has wide antibacterial spectrum, helps to prevent and relief inflammatory process in wound, doesn’t cause any allergy, has good compliance, can widen doctor’s facilities in treatment of ambulatory patients. Thus, wound dressing Aquacel Ag can be recommended for wide usage in medical institutions of Ministry of Defence and public health services.

Key words: Aquacel Ag, hydrofiber, wound treatment, dressing material.

Контактна інформація:

Лурін Ігор Анатолійович, полковник медичної служби, заступник начальника Національного ГВМКЦ «ГВКГ», головний хірург МО України, доктор мед. наук.
01133, м Київ, вул. Госпітальна,18. Тел.(044)521-84-50

Кобірніченко Артем Анатолійович, старший лейтенант медичної служби, ординатор урологічного відділення клініки урології Національного ГВМКЦ «ГВКГ».
01133, м Київ, вул. Госпітальна,18. Тел.(044)521-83-55

Сотников Артур Васильович, капітан медичної служби, ординатор відділення гнійної хірургії клініки ушкоджень Національного ГВМКЦ «ГВКГ».
01133, м Київ, вул. Госпітальна,18. Тел.(044)521-82-72

Горєлов Сергій Вікторович, полковник медичної служби, начальник відділення гнійної хірургії клініки ушкоджень Національного ГВМКЦ «ГВКГ».
01133, м Київ, вул. Госпітальна,18. Тел.(044)521-84-94

Маркевич Степан Васильович, підполковник медичної служби, старший ординатор відділення гнійної хірургії клініки ушкоджень Національного ГВМКЦ «ГВКГ».
01133, м Київ, вул. Госпітальна,18. Тел.(044)521-82-72

Безлюда Микола Петрович, ординатор відділення гнійної хірургії клініки ушкоджень Національного ГВМКЦ «ГВКГ», кандидат медичних наук.
01133, м Київ, вул. Госпітальна,18. Тел.(044)521-82-72

Разработка сайта. Киев.