История отделения гнойной хирургии

До 1973 р. госпіталь не мав у своєму складі відділення гнійної хірургії. Лікування хворих з гнійно-септичними захворюваннями і ускладненнями проводилось на базі відділення невідкладної хірургії, де для цього було виділено окремі палати, операційноперев’язувальний блок і окремий медичний персонал. Однак ріст числа та важкості гнійних захворювань робили відкриття спеціалізованого відділення гнійної хірургії все більш необхідним.

В 1973 р. було сформоване 3-є (позаштатне) хірургічне відділення, де лікувались торакальні хворі та хворі з гнійними захворюваннями.
З 1974 року воно вже на 40 ліжок спеціалізувалось на лікуванні хворих з хірургічною інфекцією.

хирург Тимченко П.К.
Тимченко П.К.

Першим начальником відділення був призначений підполковник м/с Тимченко Павло Купріянович, 45-річний хірург, який мав 20-річний стаж хірургічної діяльності. Також у відділенні працювали старший ординатор майор м/с Калінін О.М., старша медична сестра Фандролюк М.Т., операційна сестра Арбат Ф.М., сестра-господарка Бекляшова Л.П., медичні сестри та санітарки. Колектив відділення зосереджував основні зусилля на вдосконаленні лікувально-діагностичного процесу, пошуках нових ефективних методів лікування гнійних захворювань, аналізі причин та запобігання госпітальної інфекції.

У різний час у відділенні працювали такі досвідчені хірурги, як Заслужений лікар УРСР Безуглий О.Ю., Заслужений лікар УзРСР, кандидат медичних наук полковник м/с Кукуруз Я.С.

хирург Калинин О.М.
Калинин О.М.

В листопаді 1979 р. з переходом 408 окружного військового госпіталю на нові штати, згідно директиви ЦВМУ, в госпіталі створено штатне відділення гнійної хірургії на 60 ліжок. Начальником відділення призначено полковника м/с Калініна Октавія Михайловича, старшим ординатором – підполковника м/с Безлюду М.П. З кожним роком відділення збільшувало об’єм роботи, застосовувало нові методи діагностики та лікування, поступово зростала кількість хворих з більш складними патологіями: сепсис, остеомієліт, внутрішньочеревні гнійники, емпієми плеври.

хирург Безлюда М.П.
Безлюда М.П.

В травні 1982 р. на посаду начальника відділення гнійної хірургії призначено полковника м/с Безлюду Миколу Петровича, який очолював відділення до вересня 1996 року. Разом з Безлюдою М.П. проходили службу на посаді старшого ординатора Вахній Д.І. (1982-1986 р.р.), Дрюк М.О. (1986-1994 р.р.). В той самий час у відділенні працювали цивільні хірурги Степанов Ю.В., Вахній В.Д., Любінецький А.Л., Бакуновський А.Н.

За роки роботи у відділенні виховані та підготовлені висококваліфіковані спеціалісти – медичні сестри, які оволоділи по декілька суміжних спеціальностей та могли легко працювати у перев’язувальній та операційній, знімати ЕКГ, виконувати складні сестринські маніпуляції, переливати кров та кровозамінники і т. д.

Медсестри Жильцова М.Г., Бруско А.В., Родіонова Е.Г. успішно пройшли випробування в бойовій обстановці в Ефіопії, а також застосували свої кращі особисті якості та професійне вміння у лікуванні та догляді поранених бійців-афганців.

Велику лікувально-діагностичну роботу відділення гнійної хірургії провело в 1981-1988 р.р. при лікуванні поранених, що поступали з Демократичної республіки Афганістан. Всього за ці роки у відділенні пролікувалось 169 поранених, з них 139 – рядових та 30 – офіцерів. Всі поранені мали окрім поранення важкі гнійні ускладнення. 80% мали мінно-вибухові поранення, інші – вогнепальні.

За успішне лікування бійців-афганців в 1987 р. єдине відділення у госпіталі нагороджено «Почесною грамотою Президії Верховної Ради та ЦК КПРС».

В відділенні гнійної хірургії в 1986-1989 р.р. проводилось лікування хворих військовослужбовців, що приймали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Лікувалось біля 200 чоловік з різною патологією. Лікарі відділення приймали активну участь в обговоренні питань організації лікування поранених воїнів – афганців на Всесоюзних конференціях та зборах хірургів та травматологів в м. Ташкенті, Києві, Саках. За цей час відділення гнійної хірургії перетворилось на високо спеціалізоване відділення для лікування хворих з однією із складних проблем хірургії – хірургічною інфекцією. Відділення стало методичним центром з підготовки спеціалістів по гнійній хірургії для лікувальних закладів спочатку округу, а згодом і для Збройних Сил України.

З 1996 р. відділення гнійної хірургії – у складі клініки пошкоджень ГВКГ МО України. У відділенні проходили службу підполковник м/с Горєлов С.В., майор м/с Агеєнко А.А., капітан м/с Шудрак А.А.

З 1996 по 2009 р.р. відділення гнійної хірургії очолював полковник м/с Горєлов Сергій Вікторович, на посаді старшого ординатора – майор м/с Маркевич С.В., ординатора – капітан м/с Сапа С.А., лікарі Безлюда М.П., Китайгородська А.А., Гункевич О.І.

З квітня 2009 р. відділення гнійної хірургії очолює підполковник м/с Сапа Сергій Анатолійович.

За роки існування відділення проведено наукову роботу в напрямках: сучасні методи лікування гострого хірургічного сепсису, активні принципи хірургічного лікування раневої інфекції, випробовування та впровадження у застосування нових сорбційних препаратів місцевої та загальної дії, апаратних методів лікування та багато іншого. На основі запроваджених методів діагностики та лікування розроблені принципові схеми лікування хворих з гострим сепсисом, раневою інфекцією, остеомієлітами, поширеними гнилісними флегмонами, діабетичною стопою та іншими гнійними вогнищами. З 1980 по 2009 р.р. у відділенні гнійної хірургії впроваджено більш ніж 60 нових методів діагностики та лікування.

Реклама: