Статьи

 • Мікробний пейзаж та чутливість до антибіотиків збудників анаеробних неклостридіальних флегмон тазу

  Исследовано 18 случаев анаэробных неклостридиальных флегмон таза. В статье представлены результаты анализа микробного пейзажа и чувствительности к антибиотикам неклостридиальных анаэробов возбудителей флегмон, этиологически обосновано применение местного сорбционно-антибактериальной нанокомпозиции «Метроксан» в комплексе лечения.
  Ключевые слова: анаэробные неклостридиальные флегмоны таза, возбудители, антибиотики, сорбционно-антибактериальная нанокомпозиция.

 • Хірургічне лікування хворих з синдромом діабетичної стопи, ускладненим гнійно-некротичним процесом

  Диссертация посвящена актуальным вопросам улучшения результатов лечения больных с гнойно–некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы на основе применения декомпресивной фасциотомии футляров голени в сочетании с этапными хирургическими обработками гнойного очага.

 • Анаэробная неклостридиальная инфекция таза и тазовых органов

  Популяризация нашего опыта диагностики и лечения 65 больных с анаэробными неклостридиальными гнойными процессами, локализованными в области таза и тазовых органов.

 • Опыт применения воздушноплазменных потоков и NO-терапии в отделении гнойной хирургии ГВКГ

  Профилактическое применение NO-терапии в нашем отделении позволило уменьшить число осложнений в 2,5-3 раза в послеоперационном периоде, сократило время заживления осложнённых ран на 25-30%.

 • Досвід використання високо абсорбуючих пов’язок на основі hydrofiber в лікуванні ран тулуба та нижніх кінцівок

  В работе оценены лечебные свойства высоко абсорбирующих повязок на основе hydrofiber в лечении ран, уточнены показания к их использованию в медицинской практике. Учитывались результаты обследования и лечения 23 больных с острыми и хроническими ранами мягких тканей туловища и нижних конечностей разной этиологии.

 • Флегмона Фурньє (досвід лікування та діагностики)

  Хвороба Фурньє виникає як наслідок ендогенної чи екзогенної інфекції сенсибілізованого організму. Сенсибілізація обумовлена премобідом загальним чи місцевим. Комбіноване лікування повинно включати активну хірургічну обробку: рання некректомія, дренування та закриття рани швами з постійним промиванням рани розчинами антисептиків на фоні інтенсивної антибактеріальної та дезінтоксикаційної терапії. Активне хірургічне лікування в поєднанні з адекватною антибактеріальною та детоксикаційною терапією призводить до одужання цієї важкої категорії хворих.

 • Досвід лікування хворих на анаеробні неклостридіальні флегмони тазу з використанням нанокомпозиції «Метроксан»

  В роботі проаналізовано 67 випадки лікування хворих на анаеробні неклостридіальні флегмони тазу з 1999 по 2010 р.р. В дослідній групі (11 пацієнтів) в комплексі лікування застосовано використання сорбційно-антибактеріальної нанокомпозиції «Метроксан» місцевої дії. Проведено порівняння отриманих результатів. Зроблено висновок – активна хірургічна тактика в комплексі з місцевим лікуванням сорбційно-антибактеріальною нанокомпозицією прискорює очищення ран та терміни закриття їх швами, що в свою чергу впливає на терміни одужання та в цілому покращує результати лікування.

Разработка сайта. Киев.